Voordelen van de CW107
service online

snelle en adequate hulp via modem t.b.v. oplossing problemen, assistentie en begeleiding en opleiding van het personeel


software programmatuurbeheer online

24-uur online met onze server waar men gebruik kan maken van de programmatuur (indien men er een abonnement op heeft)


controle thermokoppen levensduur

Eenvoudige uitleesmogelijkheid van het IP-adres, datum, aantal etiketten en totaallengte in mm


0 seconde schakeling tijdens batch verwerking

Bij batchverwerking zijn wij er in geslaagd om bij overschakeling van orderregel geen wachttijd te hebben om dataverkeer te sturen en de machine klaar te zetten. Hierbij blijft de maximale capaciteit van aantal verpakkingen per minuut gewaarborgd.


automatische positioneerinrichtingen

Voor grillige producten hebben wij een zeer ingenieus systeem, om producten die allen verschillend van breedte en vorm zijn, toch altijd in het midden van de etiketteermachine aan te bieden. Bijvoorbeeld: Buitenlandse kaas, edammerkaas en binnenlandse kaassoorten, producten die verschillend breed zijn enz.


automatische back-up service t.b.v. databestanden

Dit maakt onderdeel uit van de service on-line omdat deze service van afstand geregeld kan worden. Dit draagt bij om de voorrijkosten die optreden te voorkomen en om sneller te reageren bij calamiteiten.


nieuwe ontwikkelingen m.b.t. barcode printen

Deze nieuwe ontwikkeling zorgt ervoor dat de barcode veel langer leesbaar geprint kan worden. Ondanks dat er een mogelijkheid bestaat dat er een printer-dot verdwenen kan zijn.


dynamisch ijken

Bij het online gaan kan de machine, naast dat hij automatisch gekalibreerd wordt, ook automatisch geijkt worden. Dit om er voor te zorgen dat er geen product wordt weggegeven of te weinig verpakt.


bewaking van vitale delen met auto-signalatie

Vitale onderdelen in de machine worden bewaakt en de waarden worden met een boven en onder-grens gecontroleerd en bij overschrijding van de normwaarden zal de machine zelf via een modem om technisch onderhoud vragen met vermelding van waar en wat er kapot zal gaan. Dit signalerings syteem is er voor om onnodige stilstand te vermijden dan wel te beperken.


eenvoudige koppeling met netwerken

Door onze opbouw van het besturingsapparaat zijn wij gemakkelijk te koppelen met hoger gelegen netwerken omdat het verbindingspunt heel erg klein is gehouden


log-file van printer-events

Continu wordt er elk event bewaard die zich in de machine afspeelt zodat als er afwijkende zaken zich voordoen altijd nagegaan kan worden hoe het ontstaan is en wat er precies gebeurde.


storing analyse

Via modem zijn onze machines bereikbaar en kunnen indien er iets gebeurd in de productie op onze lijn teruggehaald worden en daarna geannaliseerd worden.


error log-file

Continu wordt elke beveiliging in de gaten gehouden, geregistreerd en bewaard in een log-file. Ook deze file kan online opgehaald en bekeken worden.


automatische rapportage van productie / plu

Er is een mogelijkheid om automatisch een rapportage te krijgen op een pc van wat er die dag/week of andere eenheid is gebeurd. Dit is zeer geschikt om rendementen van de produktielijnen in de gaten te houden.